Dla rodziców

Każdy harcerz i zuch, aby móc przychodzić na zbiórki i brać udział w innych aktywnościach, musi mieć opłacone składki członkowskie. Przesyłać należy je na konto bankowe hufca: 72 1020 3378 0000 1702 0160 0147 w opisie przelewu dopisując: imię i nazwisko dziecka, numer drużyny i okres, za który płacona jest składka (np: I kwartał). Wpłat należy dokonywać do 20. dnia każdego kwartału.