Aktualności

Żałoba i pogrzeb dh. Marka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia b.r. (środa) o godz. 11.50. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Anny na Zarzewie (Łódź, ul. Lodowa 78) Druhny i Druhowie! 1. Zarządzam żałobę w Chorągwi Łódzkiej ZHP do dnia 30 kwietnia 2024 r. 2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na krzyże harcerskie nałożyć czarne opaski. Z wielkim...

"Żałoba i pogrzeb dh. Marka"Continue reading