Komenda hufca

phm. Aleksandra Kwiatkowska

Komendantka hufca

pwd. Martyna Karkusińska

Zastępczyni komendantki ds. programu

phm. Jolanta Waszkowska

Skarbniczka hufca

pwd. Damian Mucha

Zastępca komendantki ds. pracy z kadrą

phm. Natalia Płachcińska

Członkini komendy

Komisja Rewizyjna

hm. Piotr Kowalski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak

Wiceprzewodnicząca

hm. Aleksandra Stompel

Sekretarz

hm. Michał Adamiak

Członek komisji

hm. Maria Nyklewicz

Członkini komisji

phm. Krzysztof Koziński

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Piotr Kowalski

Przewodniczący

hm. Katarzyna Subko-Wojtaszek

Wiceprzewodnicząca

hm. Witosław Madej

Członek komisji

hm. Joanna Stompel

Członkini komisji

hm. Maria Nyklewicz

Członkini komisji